Zaufaj profesjonalistom z naszej Kancelarii
i odzyskaj swoje oszczędności. Bez ryzyka,
bez opłat wstępnych przy minimum
formalności.

Polisolokaty

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw związanych
z problematyką tzw. polisolokat.

Kancelaria odzyskuje na rzecz konsumentów pobrane nienależnie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe środki pieniężne stanowiące równowartość opłaty likwidacyjnej, opłaty od wykupu, opłaty administracyjnej lub opłaty od zarządzania.

Pobrane opłaty wynoszą często od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanego kapitału.

Pobrane opłaty wynoszą często od kilkudziesięciu
do nawet 100% zainwestowanego kapitału.

Działanie to jest zazwyczaj bezprawne i ubezpieczonemu przysługuje roszczenie o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej od Towarzystwa Ubezpieczeń. Kancelaria Prawna LEXURO Sp. z o.o. pomaga w sytuacjach, gdy ubezpieczyciel pobrał od Państwa opłaty w związku z wcześniejszym zakończeniem polisolokaty. Sprawy te przedawniają się po 10 latach licząc od daty rozwiązania polisy dlatego jeśli w ciągu ostatnich dziesięciu lat straciłeś swoje pieniądze masz prawo do ich zwrotu.

Kancelaria Prawna LEXURO Sp. z o.o. zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc w rozwiązaniu polisolokaty. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc polubowne negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jak również na etapie sądowym – występując o zapłatę kwot pieniężnych pobranych nienależnie w związku z rozwiązaniem polisolokaty, powiększonych o należne odsetki ustawowe.

Kancelaria Prawna LEXURO Sp. z o.o. zapewnia kompleksowe
wsparcie i pomoc w rozwiązaniu polisolokaty.

Co to jest polisolokata?

Polisolokata (inaczej nazywana polisą lokacyjną) jest pewnego rodzaju połączeniem lokaty oszczędnościowej z polisą na życie.

Klient wpłaca pieniądze na specjalne konto i po pewnym czasie uzyskuje je z powrotem wraz dodatkowo naliczonym zyskiem. Sęk tkwi w tym, że osoba zakładająca polisolokatę podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, a nie z bankiem. Firmy ubezpieczeniowe oferujące feralne polisy wpisywały do umów wiele klauzul niekorzystnych dla klienta, które miały na celu pozbawienie go środków w razie przedwczesnej wypłaty.