LEXURO odszkodowania

Specjalizujemy się w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych

Wypadki komunikacyjne

Jesteśmy specjalistami w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do usunięcia szkody. Dzięki nam skutecznie i bez żadnych problemów odzyskają Państwo należne pieniądze. Tylko dzięki wyspecjalizowanej Kancelarii Prawnej można liczyć na uzyskanie pełnego odszkodowania, adekwatnego do rozmiarów doznanej szkody.

Czytaj więcej

Wypadki w rolnictwie

Kancelaria prowadzi  dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód na mieniu lub na osobie powstałych w gospodarstwie rolnym i przy pracy w rolnictwie. Oceniamy rozmiar szkody, zgłaszamy roszczenia do ubezpieczycieli i reprezentujemy Poszkodowanych do czasu wypłaty całego należnego odszkodowania.

Czytaj więcej

Śmierć bliskiej osoby

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę od początku tj. od wszczęcia procedury przed policją i prokuraturą, poprzez likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową. Następnie reprezentuje klienta w sprawach karnych i cywilnych związanych ze sprawą oraz zajmuje się ewentualnym postępowaniem egzekucyjnym.

Czytaj więcej

Wypadki przy pracy

Nasza Kancelaria analizuje powierzoną sprawę i rzetelnie informuje o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania, reprezentuje poszkodowanego pracownika przed ZUS, załatwia wszystkie konieczne formalności związane ze zgłoszeniem szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu oraz zapewnia obsługę przez doświadczoną kadrę prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym.

Czytaj więcej

Błędy medyczne

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedne z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Nasza Kancelaria powstała z myślą o osobach potrzebujących pomocy przy sprawach związanych z błędami lekarskimi. Każdą powierzoną sprawę Kancelaria analizuje i dochodzi słusznego odszkodowania od lekarza, szpitala lub innego podmiotu świadczącego usługi medyczne, oraz ubezpieczających ich towarzystw ubezpieczeniowych.

Czytaj więcej

Szkody na nieruchomościach

Oferujemy pomoc w wyegzekwowaniu należnego odszkodowania z tytułu wszelkich zdarzeń losowych. Dochodzimy roszczeń z tytułu szkód w majątku wywołanych uszkodzeniem lub zniszczeniem budynków, zagarnięciem mienia, zniszczeniem majątku na skutek oddziaływania żywiołów - pożar, powódź, trąba powietrzna oraz innych zdarzeń losowych spowodowanych np. upadkiem na skutek wad chodnika lub jego oblodzenia.

Czytaj więcej

Nie ma rzeczy niemożliwych
są tylko trudne do wykonania

- Aleksander Wielki -

Współpraca

Kariera w Lexuro

Specjalizujemy się dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych. Pomagamy naszym Klientom odzyskać należne im pieniądze.

Współpracujemy z ekspertami takich dziedzin jak prawo, medycyna, biegli sądowi, niezależni rzeczoznawcy posiadający wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowań. W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii oraz realizacją nowego projektu szukamy ambitnych i kreatywnych osób na terenie całego kraju szukających pracy lub możliwości dodatkowego źródła dochodu. Nie wymagamy wykształcenia prawniczego.